Post Detail

Haberler

Dijital Dönüşüm Araçları

dijital dönüşüm araçları

Dijital dönüşüm araçları, bir kurumun veya işletmenin iş süreçlerini, operasyonlarını ve iletişimini geliştirmek için kullanılan teknolojik araç ve çözümlerdir. Bu araçlar, geleneksel yöntemleri dijitalleştirerek verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

Temel Seviye Dijital Dönüşüm Araçları

Temel İnternet Altyapısı: İnternet altyapısı denen şey o bölgede ya da sokaktan geçen internet hattını ifade eder. Bizler fiber, ADSL gibi hizmetleri yer altından geçen kablolardan aldığımız için internet altyapısı denince o bölgede ve sokaktan geçen internet kablolarını düşünebiliriz. Kablosuz internet vericileri de internet altyapısı kavramına dahildir fakat belirttiğimiz gibi interneti daha çok fiber, ADSL şeklinde aldığımız için sokağa, binaya gelen kablolar önem taşımaktadır.

İnternet Sayfası ve E-Mail Adresi: Hitap ettiğiniz hedef kitle, markanız ve kurumunuz hakkındaki tüm bilgilere ilk olarak web siteniz üzerinden ulaşabilir. Dolayısıyla web sitenizin markanızı ve kurum kültürünüzü doğru ve güvenilir olarak yansıtması oldukça önemlidir. Web siteniz sayesinde dijital dünyada kendinizi iyi bir şekilde yansıtarak hedef kitlenizin güvenini kazanabilirsiniz. (Mobil, sabit internet altyapısı, şirket içi dahili kablolu veya kablosuz data ağı)

Muhasebe Programı: İşletmelerin finansal yönetimini sağlayacak her türlü verinin ele alınıp yönetilmesidir. İşletmenin hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, elindeki stokları, çek, senet, fatura ve banka hesapları gibi temel unsurların kayıtlarının oluşturulması ve bunların takibi için kullanılır

İşletmeler için Sosyal Medya: işletmeler arasındaki rekabetin en belirleyici faktörlerinden bir tanesi de sosyal medya olmaktadır. Markalar kendi tanıtımlarını artık sosyal medya üzerinden yapmakta ve ( Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok, WhatsApp…). Kampanyalar, ürün tanıtımları ve pazarlama vb. gibi tüm her şey işletmelerin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

KVKK ve Veri Güvenliği: Tüzel kişilere ait bilgiler KVK Kanunu kapsamında kişisel veri sayılmamaktadır. KVK Kanununda bazı bilgiler özel nitelikli kişisel veri olarak sayılmıştır. Bu özel nitelikli veriler özel ve sıkı bir korumaya tabi tutulmuştur. Özel Nitelikli Kişisel Veriler; gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Orta Seviye Dijital Dönüşüm Araçları

E- Finans Yönetimi: İşletmenizin gelir, gider ve varlıkları konusunda yönetimi sağlayan araçlardır. Bu yazılımlarda temel hedef işletmenizin günlük rutin işlerini sürdürmeye ek olarak kazanç oranınızı en yüksek seviyelere çıkarmaktır. Ayrıca bu yazılımlar işletmenize ait finansal verileri dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı da korurlar. İşletmeniz ister uluslararası bir holding, ister bir inşaat firması olsun; finansal süreçlerinizi verimli kullanmak her zaman başarı ve büyüme açısından büyük önem taşır. Finans yönetim yazılımları işletmenizin ve yöneticilerin borç, alacak, sabit kıymetler gibi tüm finansal verilere çok hızlı bir şekilde erişmesini ve finansal verileri tek bir merkezden yönetebilmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

Dijital Pazarlama & E-Ticaret: Dijital kanalları kullanan, bir ürüne, hizmete veya servise talep yaratabilen bir pazarlama yöntemidir. Dijital pazarlama kanallarında hedefleyebileceğiniz çok büyük ve çeşitli kitleler bulunur. Günümüzde pazarlamanın büyük bir kısmı internet üzerinden uygulanmaktadır.

Üretim Yönetim Sistemlerinin Otomasyonu: Gıda, kimya, ilaç, otomotiv, tekstil, gibi endüstrilerde operasyon süreçleri üretilmek istenen ürünün niteliğine bağlı olarak dolum, karışım, dozaj, paketleme, kaynak, boya ergitme gibi farklı işlemler içermektedir. Bu işlemler yapılırken üretimin nasıl, ne şartta, hangi parametreyle, hangi kurallara ve sıraya göre yapıldığı önem taşımaktadır. Özellikle günümüzün global rekabet koşulları işletmeleri maliyetleri düşürmeye, verimliliği ve performansını en yüksek sevide tutmaya zorunlu kılmaktadır. Üretim otomasyon sistemleri İşletmelerde tüm üretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, diğer disiplinler ile paralel yürümesi gereken süreçlerdeki karmaşayı ortadan kaldırmaktadır.

Lojistik Yönetim Çözümleri: E-lojistik, geleneksel lojistiğe kıyasla daha fazla bilgi ve hizmetin sunulduğu, geleneksel lojistiğin gelişmiş halidir. Geleneksel lojistik sürecindeki internet teknolojisinin esas alındığı bir sistemdir (depolama, satın alma, müşteri hizmetleri vb.). E-lojistik faaliyetleri: Sipariş süreci, Satın Alma, Depolama, Stok Planlama ve Kontrol, Taşıma Yönetimi, Talep Tahmini, Ambalajlama ve Yükleme, Geri Dönüşüm, Müşteri Hizmetleri.

E-İnsan Kaynakları Yönetimi: Elektronik insan kaynakları yönetimi bilgi teknolojisini insan kaynakları ile bütünleştiren geniş bir kavramdır. Dijitalleştirilmiş insan kaynakları bilgilerinin işlenmesi ve iletimi elektronik insan kaynakları yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Elektronik insan kaynakları yönetimi çalışanlar ve işverenler arasında kolay etkileşimler sağlayan insan kaynakları uygulamaları için bilgi teknolojilerinin kullanılmasıdır. Bu anlamda elektronik insan kaynakları yönetimi ile birlikte bordro, çalışan kişisel verileri, performans yönetimi, eğitim, işe alım ve stratejik yönelim ile ilgili bilgilerin depolanması sağlanmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM – Customer Relationship Management): Şirketlerin müşterileriyle olan ilişkilerini derinleştirmek ve zenginleştirmek, bu şekilde de satışlarını arttırmak için kullanmış olduğu uygulama, teknoloji ve stratejiler bütünüdür.

Bulut Bilişim: Bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır. Bulut bilişim bu yönüyle bir ürün değil, hizmettir; temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim hizmetinin; bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan, elektrik dağıtıcılarına benzer bir biçimde internet ağı üzerinden kullanılmasıdır.

İleri Seviye Dijital Dönüşüm Araçları

Nesnelerin İnterneti (IoT): Her türden fiziksel nesneyi internete bağlama eğilimini ifade eder. Buzdolapları ve ampuller gibi yaygın ev aletlerinden, tıbbi ve giyilebilir cihazlara ve hatta akıllı şehirlere kadar her alanda Nesnelerin İnterneti kullanılmaktadır. Cihazların otomatik sistemlerle birleşerek birbirleriyle iletişim kurmasını ifade eder. IoT, belirli bir görev için bilgi toplamayı, bilgiyi analiz etmeyi ve bir eylem oluşturmayı mümkün kılar.

Artırılmış Gerçeklik (AR): Ses, video, grafik veya GPS verileri gibi bilgisayar tarafından üretilip duyusal girdi ile artırılıp canlandırılan elemanların fiziksel, gerçek dünya ortamıyla birleştirilmesiyle oluşturulan yeni bir algı ortamının canlı doğrudan ya da dolaylı bir görünümüdür. Artırılmış gerçeklikle insan duyusuna hitap edecek ve hislerini hareket geçirecek girdiler bilgisayar tarafından modifiye edilip zenginleştirilir ve ortaya çıkan yeni gerçeklik kullanıcının algısına sunulur.

Makine öğrenimi (Machine Learning): Makine öğrenimi (ML), tükettikleri verilere göre öğrenen ya da performansı iyileştiren sistemler oluşturmaya odaklanan bir yapay zeka (AI) alt kümesidir. Makine öğrenimi ve yapay zeka genellikle bir arada değerlendirilir. Kimi durumlarda birbirinin yerine kullanılır ancak aynı anlama gelmezler. Tüm makine öğrenimi çözümleri yapay zeka iken tüm yapay zeka çözümlerinin makine öğrenimi olmaması önemli bir ayrımdır.

Blok Zinciri (Block Chain): Blockchain, bir veritabanı türüdür. Kripto para ile birlikte karşımıza çıkan bu terim, sistemi değiştirmeyi, hacklemeyi veya aldatmayı zor veya imkansız hale getiren bir bilgi kaydetme sistemidir. Blockchain’in amacı, dijital bilgilerin kaydedilmesine ve dağıtılmasına, ancak düzenlenmemesine izin vermektir.

Yapay Zeka (AI): İnsan zekasının işlemlerinin donanımsal ve yazılımsal sistemler tarafından taklit edilmesidir. Bu işlemler öğrenme, anlam bulma ve hatalardan sonuç çıkarmayı içerir. Yapay zekanın belirli uygulamalarına uzman sistemler, konuşma tanıma ve yapay görme örnek verilebilir.

5G Teknolojileri ve Özel 5G Network Ağı: 5G, önceki ağlardan daha yüksek yükleme ve indirme hızları, daha tutarlı bağlantılar ve gelişmiş kapasite sunan, beşinci nesil kablosuz hücresel teknolojisidir. 5G, şu anda popüler olan 4G ağlarından çok daha hızlı ve daha güvenilirdir, ayrıca uygulamalara, sosyal ağlara ve bilgilere erişmek için interneti kullanma şeklimizi değiştirme potansiyeline sahiptir. En önemli farkı hiç şüphesiz hız diyebiliriz. Teknoloji, aramızda kilometrelerce mesafe bulunan başka bir kişiyle görüntü konuşma yaparken bu konuşmadaki görüntü ve ses hızlarının en yüksek performansta gerçekleşmesini sağlayıp gecikmeleri minimuma indiriyor.
Büyük Veri: Toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine denir.

Bu çalışma TÜRKONFED rehberinden alınmıştır. Dijital dönüşüm araçları ve dijital dönüşüm süreci ile ilgili daha kapsamlı bilgiye Kobiler İçin Dijital Dönüşüm Rehberi adlı yazıdan ulaşabilirsiniz. Çalışmalarından dolayı TÜRKONFED ekibine teşekkür ederiz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?