Post Detail

İnsan Kaynakları Yönetimi

ERP Projelerinde Yol Haritası Oluşturmanın Adımları

post image

Enterprise Resource Planning kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması anlamına geliyor. Türkçe karşılığı doğrultusunda ERP kavramı, işletmenin tüm kaynaklarının bir veritabanı üzerinde çalışan yazılım aracılığıyla bütünleşik bir yaklaşım gözetilerek entegre bir biçimde yönetilmesini ifade ediyor. ERP sayesinde düşük maliyet, yüksek müşteri memnuniyeti, stokların kolay optimizasyonu, hızlı raporlama ve etkin bütçe süreçleri gibi kazanımlar elde edilebiliyor. Elbette bu kazanımların elde edilebilmesi için ERP projelerinin doğru yönetilmesi önem taşıyor.

ERP projesi başarısında yazılım kadar yazılımı kullanacak olanların başarısı da belirleyici oluyor. Bir başka ifadeyle ERP süreçleri, işletmenin tüm birimlerine dokunuyor. Kurumsal Kaynak Planlama ’ya geçiş aşamaları ihtiyaçların ve amaçların doğru tespit edilmesi, proje için yeterli ve doğru kaynakların ayrılması, metodolojinin doğru olması, değişimin doğru koordine edilebilmesi ve organizasyonel yönetimin güçlü olmasıyla başarıyla sonuçlanabiliyor. ERP projelerinde yol haritası oluştururken şu adımlar izleniyor:

Proje ekibini ve proje liderinin doğru belirlenmesi

ERP süreçleri ile birlikte değişim empoze edilerek değil katılım sağlanarak gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla ekibin değişime kendini adamış kişilerden oluşması önem taşıyor. İşlevsel bir ekip, teknik ekip ve veri ekibini yönetecek liderin ise motive etmeyi bilen, sevilen, iyi eğitimli, iyi karar verici ve iyi öğretici gibi özelliklerin yanı sıra ERP deneyimine sahip olması gerekiyor. Başarılı bir ERP projesinde yöneticilerin ERP sistemini iyi anlamanın yanı sıra gerekli kaynakları uygun düzeyde tahsis etmesi avantaj sağlıyor. İletişim yeteneği, modelleme becerisi olan ve risk yönetimi konusunda bilgili üst yönetimin kararlılığı ve desteği ERP projelerinin başarılı olmasında büyük rol oynuyor. Olası sorunların saptanıp önlem alınmasında yönlendirici ve sağlayıcı rolü üstlenmiş liderler projenin önünün tıkanmamasını sağlıyor.

Proje yönetim planı oluşturulması

ERP projelerinin başarılı olmasında yönetim planı büyük rol oynuyor. ERP proje adımları ise şöyle:

  • İhtiyaçların ve amaçların belirlenmesi
  • Rekabetçi taleplerin dengelenmesi
  • Paydaşların beklentilerine uyum sağlanması

İhtiyaçları belirlemek aşamasında proje amaçları (karlılığı artırmak, maliyetleri düşürmek vs.), temel ihtiyaçlar (departmanın beklentileri) ve süreç akışı dokümante ediliyor. Aksi halde projelerin karmaşık bir bulmacadan farkı kalmıyor.

İş süreçlerinin analiz edilmesi

İyi bir ERP programının geniş konfigürasyon seçenekleriyle sektör ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenebilen esnek bir yapı sunması gerekiyor. Yönetim tarzlarının ve iş akışının göz önünde bulundurularak geliştirildiği esnek yapıdaki ERP programı iş süreçlerinin kolayca yönetilmesini sağlıyor. Bu noktada iş süreçlerinin analizi için katma değeri olmayan faaliyetleri tespit etmek ve kaynakları düzenlemek önem taşıyor.

Danışmanlarla çalışılması

ERP süreçleri işletmelerde ek iş yükü anlamına gelebiliyor. Bunun için ana faaliyet alanı ERP implementasyon’u olan ve süreç analizi, iyileştirme ve tedarikçileri sisteme uyarlama hizmetleri sunan danışmanlardan yardım almak işletmeler için fayda sağlıyor. Sonrasında ise ERP verilerinin gücüyle sektörde büyümek mümkün oluyor.

Logo uzman proje ekipleri, işletmelerin boyutu ve sektör gereklilikleri doğrultusunda özelleşen ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uyarlanması ve kurgulanması aşamalarında danışmanlık ve destek hizmeti sunuyor. Proje uygulama ve özel yazılım geliştirme hizmeti ile birlikte sunulan Proje Yönetim hizmeti, Logo çözümlerinin işletmelere uygulanması ve özel yazılım geliştirme gibi projelerin Logo Proje Yönetim Metotuna bağlı kalınarak yönetilmesini sağlıyor. İşletmelerin süreçlerini ERP ve diğer fonksiyonel çözümlerle yönetmeleri için gereken analiz, tasarım, implementasyon, canlıya geçiş ve canlıya geçiş sonrası refakat aşamalarını kapsayacak şekilde sunulan Proje Uygulama hizmeti, projelerin başarıyla yürütülmesi için katma değer yaratıyor.

Logo Yazılım Hazine Yönetimi, B2B sistemleri, Veri Toplama, Konsolidasyon ve Merkezi Raporlama alanlarına yönelik operasyonel ihtiyaçları karşılayan iş çözümleri ürettiği gibi raporlama sistemleri ile yöneticilere karar aşamalarında destek oluyor. İşletmelerin kullandığı üçüncü parti yazılımları Logo çözümleriyle entegre ediliyor. İşletmelerdeki kullanıcıların desteklenmesi ve yeni taleplerin yönetilmesi için Yerinde Destek, Çağrı Merkezi, Uzak Bağlantı ve Sistem Bakımı hizmetleri de sağlanıyor.

Logo proje uygulama ve özel yazılım geliştirme hizmeti stratejik hedeflere uygun çözümlerin uygulanmasını, uçtan uca eksiksiz çözümlerin uygulanmasını ve çözümlerin işletmenin kurumsal mimarisine uygun olmasını sağlıyor.

Kaynak: Logo Blog


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?