Bordro ve Bordro Yönetimi Nedir?

Bordro, bir hesabın detaylarını içeren cetveli ifade eder. Bu terim genellikle işçi ve memurlara ödenen maaşların ayrıntılarını gösteren bir cetvel olarak kullanılır. İki temel bordro türü bulunmaktadır: ücret bordrosu ve maaş bordrosu. Ücret bordrosu, işverenlerin işçilere ödedikleri maaşların detaylarını içeren bir tablo olarak tanımlanır. Bu bordroda gelirler ve kesintilere ait bilgiler bulunur. İşçinin mesai süresine göre ödenen ücret, prim, tazminat gibi ek gelir kalemleri de bordroya dahil edilir. Tüm gelir ve gider seçenekleri düzenli bir tablo şeklinde sunulur. Ücret bordrosu, hem işçinin hem de düzenleyicinin bilgilerini içerir. Ayrıca, her ay için hazırlanan ücret bordrolarında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) işçi payı gibi detaylara da yer verilir.

Maaş bordrosu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan memurlar için hazırlanan bir bordro türüdür. Memurlar genellikle maaşlarını peşin alır, bu nedenle memur bordroları işçi bordrolarından farklı bir düzenlemeye tabidir. Memur maaşlarında kıdem, eğitim durumu, kademe gibi birçok faktör dikkate alınır. Ayrıca devletin belirlediği hizmet tazminatı, çocuk yardımı gibi unsurlar da maaş bordrolarında yer alır. Bordro yönetimi, işletmelerde çalışanların maaşlarının hesaplanması, ödenmesi ve kayıt altına alınması gibi süreçleri içerir. Bu süreç, işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur ve düzenli bir şekilde ilerlenmesini sağlar. Çalışanların pozisyonlarına, çalışma durumlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak maaşlar belirlenir. Programlı bir şekilde yapılan maaş düzenlemeleri, hatalı işlemlerin önüne geçer. Profesyonel bir bordro yönetimi ile işletmeler finans kaynaklarını daha etkili bir şekilde yönetebilir. Yasalara uygun bir süreç organize edilirken bordro hesaplamalarındaki hatalar en aza indirilir. Bu, işletmenin geleceğini koruma altına alırken aynı zamanda çalışan memnuniyetini artırabilir.

Esnek raporlama

Kullanım kolaylığı

e-SGK Entegrasyonu

Güncel mevzuata uyumluluk

Bordrolama ve Özlük İşleri Nedir?

Bordrolama ve özlük işleri, bir işletme içindeki personellerin kayıtlarının oluşturulması, maaş bordrolarının düzenlenmesi ve özlük haklarının korunması gibi sürecin genelini kapsar. Bordro yönetimi, her çalışan için ayrı ayrı bordro ve özlük dosyalarının hazırlanmasını içerir. Bu dosyalarda personelin askerlik durumu, adli sicil kaydı, mezuniyet derecesi gibi bilgiler bulunur. Bu bilgilerin eksiksiz ve güncel olarak kaydedilmesi önemlidir.

Bordrolama ve özlük işleri kapsamında, bir personelin toplamda kaç saat mesai yaptığı, sahip olduğu yasal haklar gibi detaylar incelenerek maaş bordrosu oluşturulur. Maaş bordrosu, bu tür detaylara dayanarak hazırlanır ve fazla veya eksik çalışma süreleri tespit edilerek aylık ücretlendirmelere düzeltmeler yapılır.

Bordrolama ve özlük işlemleri, işletme içinde çalışacak olan yabancı personellerin resmi evraklarını kontrol ederek çalışma izin belgelerini düzenler. Ayrıca, çalışanların yasal olarak çalıştıklarını belgelendirir. İş kazaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılır, ayrılmak isteyen personel için gerekli belgeler düzenlenir. Yurtdışı gezileri için vize başvurularının evrak hazırlıkları yapılır. Tüm bu işlemler, işyerindeki uygulamaların yasalara uygun bir şekilde sürdürülmesini sağlamayı hedefler. Ayrıca, devlet kurumları tarafından yapılan denetimlerde talep edilen personel evrakları temin edilir ve çalışanların bordro ve özlük haklarıyla ilgili sorulara cevap verilir.

İnsan Kaynaklarında Bordrolama Nasıl Yapılır?

İnsan kaynakları bordrolama işlemleri, çeşitli yönetmeliklere ve maddelere uygun şartlar altında uygulanır. Çalışanların haklarının korunması ve ödemelerinin hukuki düzeyde yapılması için özen gösterilir. Bordroların belirli şartlara uygun olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bordrolama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken bir detay, evrak üzerinde zorunlu bilgilere yer verilmesidir. Bu bordro oluşturulurken dönemin tarihi, işyeri sicil numarası, personelin adı ve soyadı, ek ödemeler, kesintiler ve çalışanın imzasını içerir. Bu zaruri bilgilerin eksik olması, bordrolama işleminin geçersiz kabul edilmesine ve belgenin yasal bir geçerliliğini kaybetmesine neden olabilir.

Her ay insan kaynakları tarafından hazırlanan bordro, iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha işverenin arşivinde saklanırken diğer nüsha çalışana teslim edilir ve her iki tarafça imzalanarak muhafaza edilir. Bordro, detaylı bilgiler içerdiği için çalışanlar için önemli bir belge oluşturur. Ancak bu süreç, iş yükü ve zaman alıcı olabilir. Bordro ve bordrolama yönetimi hizmeti, işletmelere bu konuda destek sağlar. Bordrolama hizmeti sunan firmalar, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarlar. Yasal mevzuata uygunluk gözetilerek etkili bir program kullanılır. Bu, insan kaynaklarındaki iş yükünün azalmasına ve belge karmaşasının önlenmesine katkıda bulunur. İşletmeler, bu hizmet sayesinde hukuki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirebilirler.

Bordrolama yönetimi, gerekli verilerin dijital ortamda işlenmesi için kullanılan bir süreçtir. Bu yönetim sistemi, var olan hata seviyesini en aza indirirken geçerli bordroları düzenler. Geriye dönük kontrollerin azalmasını sağlayarak çalışanların zaman tasarrufu yapmalarına yardımcı olur. Personellerin maaş ve ödenekleri daha kolay bir şekilde takip edilebilir, böylece haksızlıkların önüne geçilir. Yüksek doğruluk seviyesine sahip bordroların hazırlanmasıyla birlikte, bordro programı içinde geniş bir arşiv oluşturularak veriler ve belgeler güvenli bir şekilde saklanır. Geriye dönük belgelere hızlı erişim sağlanabilir, bu da iş gücü ve zaman kaybını önler. İnsan kaynakları hizmetlerinde kullanılan İK bordro yazılımı, yenilikçi, başarılı ve yasal bir hizmet sunma amacıyla işletmenin insan kaynakları süreçlerini destekler.

Detaylı Bilgi İçin

Sizi Arayalım


Bordro yönetimi ürünleri

Logo Bordro Plus

İK departmanlarının bordro işlemlerini hızlı ve hatasız gerçekleştirmelerine olanak tanıyan Logo Bordro Plus ürün...

Detaylı İncele

Logo Netsis 3 Bordro

Emek ve zaman-yoğun bir süreç olan bordro işlemlerinde otomasyon sağlayan Logo Netsis 3 Bordro ürünü...

Detaylı İncele

Diğer çözümlerimiz

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabile...

Detaylı İncele

Logo Netsis 3 Entegre

Logo Netsis 3 Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar t...

Detaylı İncele

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm...

Detaylı İncele