İş Zekası ve Analitiği Nedir?

Günümüz şirketleri, eksikliklerini tespit etmek ve gelişme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla veri analizi yöntemlerine başvurmakta ve bu yöntemleri uygulamak için çeşitli yazılımlardan destek almaktadır. Bu yazılımlardan biri de iş zekası olarak adlandırılmaktadır. İngilizce karşılığı “Business Intelligence” olan iş zekası, genellikle iş analitiği ile karşılaştırılır. Benzer sonuçlar elde edilse de, bu iki kavram arasında anlam farklılıkları bulunmaktadır.

İş zekası, bir işletmenin sahip olduğu verilerin en nitelikli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, şirketlerin stratejik planlar yapmasında ve yeni projeler geliştirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Performansın belirlenmesi ve verilerin paylaşılması gibi hedeflere yönelik olarak iş zekası sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, iş zekası farklı yöntemlerle uygulanabilir ve günümüzde birçok sektörde gözlemlenmektedir, özellikle finans, telekomünikasyon, kamu gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. İşletmelerin başarıya ulaşmalarında önemli bir rol oynayan iş zekası, ürünlerin, hizmetlerin ve iş süreçlerinin ihtiyaç ve beklentilere uyum sağlamasında etkili olabilir. İş zekasının kullanılmaması durumunda, şirketin ürün veya hizmetleri ile şirket imajı arasındaki uyumsuzluk nedeniyle olumsuz sonuçlar doğabilir. İş analitiği terimi İngilizce’de “Business Analytics” olarak adlandırılmaktadır. İş analitiği, şirketlerin karar alma süreçlerini iyileştirmek ve gelecek planlarına katkı sağlamak için verilerin analiz edilip programlanması sürecini ifade eder.

Birbirleriyle bağlantılı olan iş zekası ve iş analitiği kavramları, şirketlerin kurumsal stratejilerini geliştirmede önemli bir rol oynar. Bu kavramlar, rekabetin yoğun olduğu günümüz piyasasında başarı elde etmeyi kolaylaştırabilir. İşletmeler, bu kavramları kullanarak avantajlı bir konum elde edebilirler, zira günümüzde pek çok güçlü rakip bulunmaktadır. İş zekası ve iş analitiği, içerdikleri faydalar sayesinde işletmelerin gelişimine katkı sağlar ve belirleyici etkilerle uyumlu adımları destekler.

Her an ve her yerden veriye ve raporlara mobil erişim

Güçlü veri entegrasyonu ile farklı kaynaklardan gelen verilerin merkezi yönetilmesi ve verilerin görselleştirilmesi

Gelişmiş filtre yapısı ve self-servis veri keşfi ile istenilen kriterde sorulara hızla yanıt alınması

İş Analitiği Ne İşe Yarar?

İş analitiği, işletmelerin doğru bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmasını ve etkili kararlar almasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreçte, işlenen ve analiz edilen veriler, müşteri taleplerini ve davranışlarını anlama konusunda kritik bir rol oynar. Aynı zamanda, işletme performansının değerlendirilmesinde önemli bir rol üstlenir. İş analitiği sürecinde, çeşitli disiplinlerden yararlanılarak veriler somut bilgilere dönüştürülür. Bu bilgiler, işle ilgili alınacak kararların belirlenmesinde temel bir rol oynar. İş analitiği, aynı zamanda iş planlaması süreçlerinde de etkili bir araçtır. İşletmeler, iş planlarını oluşturmak için gerekli eğitimler, teknolojiler ve uygulamalar konusunda iş analitiğini kullanır.

Günümüzde iş analitiği bankacılık, oyun sektörü ve perakende sektörü gibi birçok sahada kullanılır. Özellikle sosyal ağlarda yapılan çalışmalarda önemli bir rol üstlenir. Büyük veri çalışmalarında birden fazla fayda sağladığından ötürü de pek çok işletmenin dikkate aldığı noktalardan birisidir. 

İşletme analitiği sayesinde gelişim sürecinde artan veriler anlamlı bilgiler haline getirilir. Bu bilgiler işletme içerisinde stratejik bir varlık olarak kabul edilir. Böylece rakip işletmelerin önüne geçmek amacıyla uygulanan stratejilerde olumlu sonuçlar almayı sağlar. Doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla birlikte pek çok olumlu sonuç ortaya çıkar. Farklı sektörlerden gelen girişimcilerin iş analitiği uygulamalarına olan talebi gün geçtikçe artmaktadır.

İş Zekası ve İş Analitiği Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sıkça karıştırılan ancak farklı olan iki terim iş zekası ve iş analitiği, aynı verileri kullanmaları nedeniyle genellikle karıştırılmaktadır. Her iki terim de verileri değerlendirme ve raporlama amacıyla kullanılır, bu da şirketlerin olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar. Ancak bu benzerliklere rağmen, iş zekası ve iş analitiği arasında ayırıcı farklılıklar bulunmaktadır.

  • İş analitiği, iş zekası ile kıyaslandığında konuları daha geniş bir perspektiften inceler.
  • İş zekası uygulamasının ardından genellikle panolar oluşturulurken, iş analitiği sürecinde sonuçlarla birlikte karar süreci detaylı bir şekilde işlenir.
  • İş zekası, “Ne oldu, Neden oldu, Neden oluyor?” gibi sorulara cevap verirken genellikle görsel materyallerden destek alır. Diğer taraftan, iş analitiği ise “Ne olabilir?” sorusunu sorarak ileriye yönelik olan sorulara cevap arar.

İş Zekası ve İş Analitiği Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Şirketlerin sektörel başarı elde etmesinde önemli bir rol oynayan iş zekâsı ve iş analitiği, birçok avantajı bünyesinde barındırmaktadır. Bu iki terimin etkili kullanımı, işletmelerin kendi verilerini daha hızlı ve verimli bir şekilde analiz etmelerine olanak tanır. Gerçekleştirilen veri analizleri hızlı bir şekilde tamamlanır ve elde edilen sonuçlara dayanarak gelecekle ilgili sağlam planlamalar yapılır. Bu planlamaların uygulanması sırasında hedeflenen başarı seviyelerine daha kolay ulaşma imkanı doğar.

İş zekası ve iş analitiği, işletmelerin proje süreçlerinde olası sorunlara çözüm üretmek amacıyla kullanılır ve sorunların önlenmesi, ortadan kaldırılması gibi konularda önemli katkılar sağlar. Bu uygulamalar, günümüz faaliyetlerinde başarı elde etmenin yanı sıra gelecekte avantajlı bir konuma ulaşmayı sağlar. İş dünyasındaki satış ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi için doğru bir yol haritası oluşturmayı mümkün kılar. Müşteri memnuniyeti ve satış oranları gibi kritik noktalarda başarı elde edilirken, gelir oranlarında artış sağlanır ve maliyetlerde düşüş görülür. Bu sayede şirketler, pek çok alandaki gelişimleriyle rakiplerine karşı avantaj sağlar.

Detaylı Bilgi İçin

Sizi Arayalım


Diğer çözümlerimiz

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabile...

Detaylı İncele

Logo Netsis 3 Entegre

Logo Netsis 3 Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar t...

Detaylı İncele

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm...

Detaylı İncele