Post Detail

Haberler

Limited Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir?

limited şirket nedir özellikleri nelerdir

Tüzel veya gerçek kişiler tarafından kurulan limited şirket, bir ticari kuruluş olarak bilinir. Ticaret unvanı taşıyan ve ortaklar tarafından belirlenen bir sermaye ile sınırlanan bu şirket türü, birçok kişi tarafından “Limited şirket nedir?” şeklinde sorulan bir konudur. Ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen işletmelerin, şirket statüsü altında faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Limited şirketler, genellikle tercih edilen şirket türleri arasında yer alır. Ortaklar, sermayelerini ve itibarlarını ortaya koyarak katılırlar. Ayrıca, limited şirket ortaklığına maddi sermaye sağlamak da mümkündür.

Limited şirketin özellikleri incelendiğinde, tek bir kişi veya ortaklar tarafından kurulabileceği, yöneticinin dışarıdan temin edilebileceği anlaşılır. Limited şirket içinde ortakların eşit haklara sahip olduğu ve ortak payların 25 lira ve katları şeklinde ilerlediği görülür. “Limited şirketi nedir, özellikleri nelerdir?” sorusuna cevap olarak, sermaye şirketi olduğu belirtilir. Ortakların payları ve sorumlulukları, sermaye üzerinden değerlendirilir ve kararlar genellikle oy çokluğuyla alınırken, ortak kararlar öne çıkar.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

“Limited şirket nedir ve nasıl kurulur?” sorularına cevaben, bir ya da elli kişi ile kurulabilen bir ticaret kuruluşudur. Limited şirket kurmak için uygun olan kişiler de merak edilen bir konudur. Gerçek veya tüzel kişilerin başvuru yapabilmesi mümkündür; ancak tüzel kişilerin geniş imkanlara sahip olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca, özel hukuk tüzel kişileri de şirket kurma hakkına sahiptir. “Limited şirket nasıl kurulur, maliyeti nedir?” gibi sorularla, sermaye sınırları araştırılabilir. Bu bağlamda, şirket kurma maliyetleri her aşamada yasal bir girişim olduğundan önemlidir. Limited şirket, ticari bir girişim olduğu için kuruluş maliyetleri, sermaye girişimini içerir ve bazı temel masraf kalemlerini içerir. Asgari sermaye miktarı genellikle 10.000 Türk lirasıdır, ancak limited şirket kurma ek masrafları da olabilir.

Limited Şirket Kaç Ortakla Kurulur?

Sermaye şirketi kategorisinde bulunan limited şirket, anonim şirketlerle aynı sınıfta yer alır. Şahıs şirketi yerine sermaye temelli bir limited şirket açmak mümkündür. Kuruluş aşamasında karşılaşılacak masraflar, ortak sayısına göre değişiklik gösterir. Ticari faaliyetlerin kuruluşu sırasında sıkça tercih edilmesinin bir nedeni, kurucu sayısının serbest olmasıdır. Limited şirketlerde tek bir kişi olabileceği gibi elli ortak da olabilir. Limited şirketin ortak sayısı, firmanın kurulma amacına ve ihtiyacına bağlı olarak belirlenir. Şirket kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri de denetçi bulundurma zorunluluğudur. Ortak sayısı yirmiyi aştığında, bir denetçi bulundurmak gereklidir.

Limited Şirket Kurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kişi sayısının serbest olması, sermaye ve buna benzer avantajlar nedeniyle limited şirket kuruluşu tercih edilir. Şirket kuruluşu sırasında gerekli olan evraklar da bir hayli basit. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Dilekçe
  • İkametgah
  • Kira kontratı
  • Ticaret odasına kayıt olunduğuna dair beyanname
  • Sermayenin yatırıldığını gösteren bir dekont
  • Kuruluş bildirimi ile ilgili form

Limited şirketlerin kuruluşu sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri ise muhasebe tercihi olarak bilinir. Şirketin masraf ve yasal işlemlerinin sürdürülmesine yardımcı olacak uzman bir destek şart. Ek olarak kuruluş aşamasında gerekli olacak evrakların toplanması, eksiklerin kontrol edilmesi konusunda önemli bir fayda sağlayabilir. 

Limited Şirketlerde Sermaye Yapısı

Limited şirketler için sermaye yapısının en az 10.000 Türk Lirası olduğu bilinmektedir. Şirket ortaklarının esas sermaye paylarının tamamının 25 ve katları olması gerekmektedir. Nakit olarak taahhüt edilen bu payların, şirket tescilinden sonraki 24 ay içinde ödenmesi zorunlu tutulmuştur. Haciz, sınırlama ve tedbir içermeyen nakit şeklinde değerlendirilebilen mal varlıkları da sermaye olarak kullanılmaya uygundur. Ancak henüz elde edilmemiş hizmet edimleri, alacaklar ve kişisel çabalar sermaye olarak kabul edilemez.

Limited Şirketlerde Yönetim

Yönetim ve temsil sözleşmeleri düzenlemeleri yapılan limited şirketler, bir ya da daha fazla ortak tarafından kurulabilir. Şirkette müdür sıfatına sahip olan ortakların yanı sıra üçüncü kişilere de bu görev verilebilir. Ortak kişiler arasından bir kişi, şirket yönetimi ile ilgili yetkilendirilmelidir. Eğer şirkette birden fazla müdür bulunuyorsa, ortaklık durumuna bakılmaksızın genel kurul tarafından bir müdür başkan olarak atanır.

Limited Şirketlerde Unvan

Ticaret unvanı, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan isimleri ifade eder. Türk Ticaret Kanunu’na göre; ticari işletmelerin faaliyetlerini, ticari unvanları eşliğinde yürütmeleri zorunludur. Ayrıca senet ve diğer ticari evrak işlemlerinde de ticari unvanın kullanılması gereklidir, bu durumda imza atma işlemleri ticari unvan üzerinden gerçekleştirilir. Limited şirketler de ticaret unvanı kullanımıyla ilgilidir. Bu unvanlar; işletmenin kimliğine, yapısına, büyüklüğüne ve mali durumuna bağlı olarak belirlenebilir. Ancak unvan belirleme aşamasında, üçüncü tarafların yanlış anlamalarının önüne geçilmelidir. Unvanların doğrulukla uyumlu olması da oldukça önemlidir. Çünkü ticari unvanlar, kamu düzeni, ulusal çıkarlar ve ahlaki değerler açısından büyük bir öneme sahiptir. Unvan seçiminde kültürel ve tarihsel değerlere zarar verilmemesi de önemlidir.

Limited Şirketlerde Vergisel Durum

Tek ortaklı limited şirketi, yalnızca bir ortağa sahip olan ve bu ortağın sınırsız sorumluluğuna karşılık sınırlı sorumluluk avantajı sağlayan bir şirket türüdür. Türk Ticaret Kanunu’na göre, tek ortaklı limited şirket kurulması mümkündür. Bu şirket tipinde, ortak şirket borçlarına karşı sadece koymuş olduğu sermaye oranında sorumludur. “Tek ortaklı limited şirketi nedir?” sorusu, bu şirket türünün temel yapısını anlamak isteyenler tarafından sıkça sorulmaktadır.

Limited Şirkette Vergi Ödemeleri

Limited şirketlerde ödeme yapılması gereken vergi ve bildirimler, KDV, muhtasar, damga vergisi, SGK, Kurum geçici vergisi gibi çeşitli kategorilerde sınıflandırılır. Bu bildirimlerin süreleri, takip eden ayın 23’ü ve 24’ü gibi belirlenmiştir ve ödeme tarihi genellikle takip eden ayın 26’sı olarak planlanır. Ayrıca, vergi ödemeleri sırasında alınan damga vergisi, belirli bir orana tabi olup yıllık güncel fiyatlandırmalara göre değişebilir.

Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Limited ve anonim şirketleri birbirinden ayıran bazı özelliklerin olduğu biliniyor. Pek çok kişi de “Anonim şirket ve limited şirket arasındaki fark nedir?” merak ediyor. Limited şirketlerde en az 10 bin ₺ sermaye gereklidir ancak anonim şirketlerde 50 bin ₺ sermaye olması zorunlu tutulur. Anonim şirketi ortaklarının borç sorumluluğu olmaz. Ancak limited şirket ortaklarının vergi borcuna tabi tutulması mümkün. Anonim şirketlerde hisse devir işlemleri için noter onayı gerekmez fakat limited şirketlerde noter huzurunda yönetim kurulu onayının alınması gerekir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?