Post Detail

Haberler

Sürdürülebilirlik Nedir?

sürdürülebilirlik nedir

Farklı alanlarda karşılaşılan sürdürülebilirlik kavramı; gelecek nesillere ekolojik, ekonomik ve daha birçok açıdan yaşanabilecek bir dünya bırakmak anlamına geliyor. Genel olarak, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamada gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme gücüne zarar vermeden gerçekleştirilen uygulamalar olarak yorumlanmaktadır. Bu kavram ilk olarak 1983 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, “Ortak Geleceğimiz” raporunda yer almıştır. Gelecekte de canlı yaşamının bugünkü gibi tehlikeye girmeden üretim devamlılığını sağlamak amaçlanmıştır.

Sürdürülebilirlik, oldukça geniş bir kavram olmasının yanı sıra farklı başlıklar altında ele alınması da mümkündür. Detaylı olarak incelendiği zaman kurumsal sürdürülebilirlik ile çevresel sürdürülebilirlik farklı konulara hitap eder. Çevresel sürdürülebilirlik; çevreyi koruma, insanların ve diğer canlıların yaşamının devamlılığını sağlama amacı taşıyor. Kurumsal sürdürülebilirlik ise iş faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkilerini dikkate alarak devam etmesi konusunu temel alıyor.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir, Neden Önemlidir?

Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin faaliyetlerini çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan dengeli ve sorumlu bir şekilde sürdürmeyi amaçlayan bir yaklaşımı ifade eder. Bu kapsamda, kurumsal sürdürülebilirliğin neden önemli olduğu birkaç temel noktada özetlenebilir:

 1. Çevresel Etkilerin Azaltılması: Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin çevresel etkilerini en aza indirme ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanma hedefini taşır. Bu, çevre dostu iş uygulamalarının benimsenmesini içerir ve uzun vadeli çevresel sürdürülebilirlik için önemlidir.
 2. Toplumsal Sorumluluk: İşletmeler, kurumsal sürdürülebilirlikle birlikte toplumsal sorumluluklarını daha etkin bir şekilde yerine getirebilirler. Sosyal adalet, insan hakları ve toplumsal denge gibi konulara duyarlı bir yaklaşım benimsemek, şirketin toplumla uyum içinde olmasını sağlar.
 3. Risk Azaltma ve Dayanıklılık: Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmeleri gelecekte karşılaşabilecekleri çevresel ve sosyal risklere karşı hazırlıklı hale getirir. Sürdürülebilirlik odaklı bir iş modeli, kaynakların etkili kullanımını ve risklere karşı dayanıklılığı destekler.
 4. Rekabet Avantajı Sağlama: Tüketiciler ve yatırımcılar, sürdürülebilir iş uygulamalarına daha fazla ilgi göstermeye başlamıştır. Bu nedenle, kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlere rekabet avantajı sağlama potansiyeli taşır. Sürdürülebilirlikle ilgili olumlu adımlar atan şirketler, tüketiciler ve yatırımcılar arasında tercih edilen marka haline gelebilirler.
 5. Yasal ve Düzenleyici Uyumluluk: Sürdürülebilirlik, çeşitli ülkelerde ve sektörlerde giderek artan bir düzenleyici baskı ile ilişkilidir. Kurumsal sürdürülebilirlik, bu yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlar, cezaların önlenmesine yardımcı olur ve şirketin itibarını korur.
 6. Maliyet Verimliliği ve Verimlilik Artışı: Sürdürülebilirlik, enerji ve kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik eder. Bu da işletmelerin maliyetleri azaltmasına ve uzun vadede daha sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak, kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin sadece kâr amacı gütmelerinin ötesinde, uzun vadeli başarı, toplumsal uyum ve çevresel koruma gibi daha geniş hedeflere ulaşmalarını sağlar.

Kurumsal Sürdürülebilirliğin İlkeleri Nelerdir?

Kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri, işletmelerin faaliyetlerini çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan dengeli ve sorumlu bir şekilde yönetmelerini sağlamak amacıyla belirlenmiş temel prensiplerdir. Kurumsal sürdürülebilirliğin genel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 1. Çevresel Sorumluluk:
  • Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek.
  • Çevre kirliliğini azaltmaya yönelik önlemler almak.
  • Enerji verimliliği sağlamak ve karbon ayak izini azaltmak.
 2. Sosyal Adalet ve İnsan Hakları:
  • Çalışanların adil ve güvenli çalışma koşullarına sahip olmasını sağlamak.
  • Çocuk işçiliği ve kölelik gibi insan hakları ihlallerine karşı sıfır tolerans ilkesini benimsemek.
  • Topluluklarla etkileşimde bulunarak sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak.
 3. Etik ve Şeffaflık:
  • Etik kurallara uymak, şeffaf bir iş yapısı oluşturmak ve dürüstlük ilkesine sadık kalmak.
  • İşletme faaliyetleri hakkında paydaşlara doğru ve açık bilgi vermek.
 4. Çalışan Katılımı ve Çeşitlilik:
  • Çalışanların karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.
  • Çeşitlilik ve kapsayıcılığı desteklemek, eşitlik ilkesine önem vermek.
 5. Tedarik Zinciri Yönetimi:
  • Tedarik zinciri boyunca sosyal ve çevresel sorumlulukları değerlendirmek.
  • Tedarikçilerle iş birliği yaparak sürdürülebilirlik standartlarını geliştirmek.
 6. Ürün ve Hizmet Sorumluluğu:
  • Sürdürülebilir malzeme ve üretim yöntemlerini tercih etmek.
  • Müşterilere çevresel ve sosyal etkiler konusunda bilgi vermek.
 7. Uzun Vadeli Planlama ve Yatırım:
  • Uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri belirlemek.
  • Sürdürülebilirlikle ilgili stratejik planlamalara ve yatırımlara odaklanmak.
 8. Yenilik ve Teknolojik Gelişim:
  • Çevre dostu teknolojileri benimsemek ve yenilikçi çözümlere yatırım yapmak.
  • Sürdürülebilirlik konusunda sürekli olarak gelişen bilgi ve teknolojiyi takip etmek.

Bu ilkeler, işletmelerin sürdürülebilirlik konusunda yönlendirici olmalarına ve toplumsal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarını daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gioco Responsabile su Classicaedintorni: La Nostra Priorità

Entra nel mondo del divertimento su https://classicaedintorni.com/ il tuo casinò online preferito dove l'azione non finisce mai.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?