Logo e-Çözümleri Nelerdir?

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de gelecekle ilgili en önemli vizyonlardan biri, dijital dönüşüm süreçleridir. Bu süreçlerin içerisinde e-Çözüm seçenekleri de yer almaktadır. Yani şirketlerin e-Arşiv, e-Fatura ve e-Defter gibi uygulamaları dijital olarak kullanmaları, elektronik dönüşümü yakalamaları için önemlidir. Dijitalleşme aşamasında verimliliğin sağlanması ve uyumluluğun yakalanabilmesi gibi pek çok avantaj öne çıkar. Şirketlerin maliyet ve zaman açısından tasarruf edebilmesi konusunda önemli bir fırsat olarak tanımlanır. Ayrıca e-Çözümler, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafınca da onaylanmıştır.

Kolay Entegrasyon

Tüm Logo ERP'ler ile uyumlu

Hızlı Uygulama ve Güvenli Kullanım

Güncel mevzuata uyumluluk

Zaman ve maliyet tasarrufu

e-Logo fatura faaliyetleri içinde hızlı ve güvenilir bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde faaliyetler, 7/24 devam etmektedir. Gerekli olan elektronik fatura işlemleri ise e-Çözümler aracılığıyla tamamlanır. Bu sistem, özellikle kullanıcıların güvenlikle ilgili beklentilerini karşılamayı amaçlar.

Logo e-Çözümleri’nin neler olduğu konusunda birçok soru sorulur ve bunlar arasında GİB e-Arşiv yer alır. Bu uygulama sayesinde müşteri bilgilerine kolay bir şekilde erişim sağlanır. Ek olarak faturalar, çok daha hızlı bir şekilde oluşturulabilir. Böylece iş gücünün azalması, zaman ve maliyet konusunda ilerlemelerin yapılması gibi birçok avantaj öne çıkar. Fatura gönderme işlemlerinin daha hızlı ve kolay olmasında da bu çözümlerin önemli bir etkisi vardır. Çünkü zahmetsiz bir şekilde erişim avantajı sunulur.

Logo e-Çözümleri içerisinde yer alan ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın standartlarına uygun seçeneklerden bir diğeri, e-Fatura çözümleridir. Uygulamanın güvenli kullanımı ve hızlı olması sayesinde birçok fırsat bulunur. Aynı zamanda entegrasyon işlemlerinin daha kolay olması gibi birçok fırsat ön planda tutulur. Cihaz maliyetlerinden tasarruf etmek ve sınırsız yetkilendirme gibi seçenekler sunulur. Örnek olarak e-Defter, e-İrsaliye ve e-Ekstre gibi birçok opsiyonla karşılaşmanız mümkün. Bu seçenekler, sundukları özellikler sayesinde firmaların faaliyetlerinde çok daha başarılı olmasını kolaylaştırır.

Logo e-Çözümleri içerisinde e-Mühtahsil Makbuzu vardır. Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamında mevzuata uyumlu, kolay erişim seçenekleri yer alır. Elektronik arşivleme faaliyetleriyle zamandan ve maliyetten tasarruf avantajları ile bilinir.

Logo e-Çözümleri Kimler Kullanabilir?

e-Çözüm faaliyetleri kapsamında geliştirilen sistemler, işlerin daha hızlı bir şekilde sürdürülmesini sağlar. İlgili faaliyetlerin denetim adımlarının da düzenli bir şekilde ilerlemesinde etki sahibidir. Süreçler içerisinde dijital ortamların taşınması sayesinde maliyetlerde düşüş yaşanır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş zorunluluk kapsamında işletmelere ek olarak bazı firmaların da bu seçeneklerden destek aldığı bilinir. Özellikle işle ilgili süreçlerin daha hızlı olmasını sağlar. Maliyetlerin düşmesini ve rekabette ilgili adımların atılmasında önemli bir faydası vardır.

e-Çözümlerle ilgili yelpazelerde de mevzuatı yakından takip etmek mümkündür. Ayrıca bu aşamada ihtiyaç duyulan çözümlerle bir araya gelir. İç süreçlerin devamlılığını sağlamak ve çalışmaların daha kolay ve basit bir hale gelmesine yardımcı olmak gibi önemli etkilerinin olduğu anlaşılır. Bu aşamada pek çok soru işareti karşınıza çıkar. 

İşletmeler, gönüllü olarak veya mükellef olarak e-Çözümleri kullanır. Farklı seçeneklerinin olduğu bilinen e-Çözümler, zorunlu tutulur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca zorunlu kabul edilen e-Çözüm Sistemleri, rekabette bir adım daha öne geçebilmeyi kolaylaştırır. Bundan dolayı firmalar da faaliyetlerinde başarılı olmak ve çalışmalarını bir düzen içerisinde devam ettirebilmek için e-Arşiv veya e-Fatura gibi çözümleri tercih eder.

Logo e-Çözüm Hizmetlerini Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

E-Logo fatura gibi çözüm sistemleri, birden fazla avantaj sunmaktadır. İş süreçlerinin daha verimli bir şekilde devam etmesi, ekonomik faaliyetlerin oluşması ve iletişimin dijitale taşınması gibi birçok fırsat barındırmaktadır. Kurumların geleneksel çalışma standartlarından çıkarak dijital sahada rekabet ortamına katılması anlamını taşımaktadır. İş süreçlerinin dijital hale gelmesi, kağıt kullanımının da azalmasını sağlamaktadır. Özellikle kağıt kullanılarak alınan belgelerin elektronik belgelere dönüştürülmesi sürecinde etkisi bir hayli büyüktür. Dijital ortamda işleyişlerin devamlılığında da önemli bir etki sahibidir. 

E-Çözüm faaliyetleriyle beraber elektronik belgelerin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. Belgelerin dijital ortamda oluşturuluyor olması paylaşılması ve işlenmesi önem arz etmektedir. Hatta belgeler dijital ortamda oluşturulduğu zaman işlenme, arşivlenme gibi süreçler de etkin bir hale gelmektedir. Firmaların çalışmaları daha kolaylaşırken, çalışanların da iş yükü e-Çözümlerle beraber iş süreçlerinde otomatikleşmeleri sağlanmaktadır. İşleyişlerin kendiliğinden, düzenli bir şekilde devam edebilmesi önemli ölçüde azalmaktadır.

E-Çözümlerle beraber iletişim kağıt tabanlı yöntemlerden çıkmaktadır. Dijital tabanlar üzerinden iletişim kuruluyor olması çok daha hızlı ve etkili bir iletişim tabanının var olmasını sağlamaktadır. Gerek müşteriler gerek tedarikçiler gerekse departmanlar arasındaki iletişimin etkin bir seviyeye ulaşmasında önemli bir role sahiptir. E dönüşüm süreçleriyle beraber veri kaynaklarında ve farklı sistemle içerisinde entegrasyon sağlanması söz konusudur.  E-Çözümler için var olan avantajların bazılarını sıralamak gerekirse de;

  • Kağıt, post, baskı gibi ihtiyaçların ortadan kalkmasıyla beraber maliyetlerde büyük ölçüde azalma yaşanmaktadır. Dijital ortamda paylaşılan belgelerle beraber iş süreçleri daha ekonomik bir hal almaktadır. E-Çözüm faaliyetleri kapsamında işler dijital ortama taşınınca verimlilik de artış göstermektedir. Otomatik işlemler, belge yönlendirme ve iş akışı yönetimi gibi adımlarla öne çıkmaktadır. 
  • Veriler dijital ortamda çok daha kolay bir şekilde raporlanmaktadır. Analiz işlemleri, trendlerin takip edilmesi gibi işlemler daha çok iyileşmektedir. 
  • E-Çözüm sistemleri sayesinde elektronik belgelerin güvenli şekilde depolanma ve yedeklenme işlemleri yapılmaktadır. Bu sayede verilerin kaybolma riski en aza indirilmektedir. 
  • E-dönüşüm çalışmaları sayesinde kağıt kullanımı azalmaktadır. Bu durum da dijital iletişim yöntemlerinin tercih edilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Detaylı Bilgi İçin

Sizi Arayalım


e-Çözümler

e-Fatura

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Fatura ürünleri, faturaların dolaşımını...

Detaylı İncele

e-Arşiv

e-Arşiv uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatu...

Detaylı İncele

e-Defter

e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital...

Detaylı İncele

e-İrsaliye

Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlayan e...

Detaylı İncele

e-Müstahsil Makbuzu

Logo e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulaması, müstahsil makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından...

Detaylı İncele

e-Mutabakat

Firmaların mutabakat süreçlerini kolayca yönetebilmeleri için geliştirilen e-Mutabakat uygulaması BA, BS, Cari...

Detaylı İncele

Connect Banka

Connect Banka, bir işletmenin hesaplarını ve çalıştığı banka şubelerini ERP üzerinde bir araya getirerek ban...

Detaylı İncele

eLogo e-Tahsilat

eLogo e-Tahsilat ödemelerin zamanında alınmasını sağlayarak tahsilat süreçlerinin verimli bir şekilde...

Detaylı İncele

e-Serbest Meslek Makbuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen e-Serbest Meslek Makbuzu ürünüyle...

Detaylı İncele

GİB e-Arşiv Fatura

GİB e-Arşiv Fatura uygulaması ile müşteri bilgilerine kolayca erişebilir, e-Arşiv Faturalarınızı hızlıca oluşturup...

Detaylı İncele

Diğer çözümlerimiz

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabile...

Detaylı İncele

Logo Netsis 3 Entegre

Logo Netsis 3 Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar t...

Detaylı İncele

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm...

Detaylı İncele