İş Akış Yönetim (Workflow Management) Nedir?

İş akışı, herhangi bir kurum veyahut kuruluşun faaliyetlerinin belirli bir düzen ve planlama içerisinde devam etmesini sağlar. Bir çalışmada tanımlanan kurallarla hedefe nasıl, hangi aşamalardan geçerek varılacağı ile ilgili kararların verildiği süreci kapsar. Bu süreç, algoritma şeklinde ve belirli aşamalardaki aksiyonlar ile şekillenir. Tüm adımlar ve ihtimallerle beraber de hedefin tamamlanması amaçlanır. 

Çalışmalar sırasında iş akışının yönlendirilmesi, kontrol edilmesi, planlanması ve tanımlanması amacıyla yapılan işlemlerin tümü iş akış yönetimi olarak tanımlanır. İş akış yönetiminin temel görevleri arasında iş akışının modellenmesi, yönlendirilmesi, gözetlenmesi ve kontrolü yer alır. Tüm bu işleyişlerin yazılım aracılığıyla tanımlanması, yönetilmesi ve çalışması da iş akış yönetimi ile gerçekleştirilir. Genel olarak orta ve büyük ölçekli olan işletmelerin, iş akış yönetimi sistemlerinden yararlandığı söylenebilir.

Mail dinleme ile akış başlatma, Otomatik Süreç Başlatma

Sürükle Bırak Akış ve Form Tasarımı

KPI Takibi , Grafik Raporlama ve Mobil Uygulama (Ios&Android)

Güncel olarak bir iş akış yönetiminde yer alması gereken bazı özellikler şu şekilde sıralanabilir.

 • Grafiksel olarak iş akış sürecinin tasarlanması
 • Diğer platformlarla bağlantı kurmak için oluşturulan entegrasyon kanalları
 • Kullanımı kolaylaştıran ve verimliliği arttıran bir arayüz
 • İş akış katılımcılarını uyarma amacıyla kullanılan, özelleştirilmiş bildirimler
 • Rol tabanlı olan erişim kontrol izinleri
 • İşlem verilerinin ölçülmesi için hazırlanan raporlar
 • Kolay bir fiyatlandırma sistemi.

İş akışının yönetimi için kullanılan sistemlerde bazı önemli kriterler de yer alır. İşletme içerisinde var olan çalışanlarının tümünün yetkilerine uygun olarak kolayca kullanabilmeleri gerekir. Kullanım ve raporlama faaliyetleri kapsamında uygunluk sahibi olan sistemlerden destek alınması şarttır. Ayrıca çalışma çözümlerinin web üzerinde de geçerliliği bulunmalıdır. Bu sayede sisteme zamandan ve konumdan bağımsız bir biçimde ulaşmak mümkündür. Diğer yandan ERP ve diğer sistemler üzerinde entegrasyon fırsatı bulunur. Böylece iş akış yönetimi kapsamında daha verimli çalışmalar ortaya çıkabilir.

Yönetimin merkezde olmasını sağlayan, işle ilgili süreçlerin standart haline getirilmesinde rol oynayan yapılar, iş yönetimi olarak geçer. İş akış planlarının oluşturulmasında logo yazılımları öne çıkar. Çünkü logo yazılımları sayesinde akışı hızlandırmanız mümkündür. Yönetim sürecinin firmanızın faaliyetlerinde daha kaliteli olmasında rol üstlendiği bilinir. Çalışanlarının görev tanımlarının yapılması ve işlerin tamamlanması sürecinde daha kolay adımların atılmasını sağlar. Verimliliğin artması, yalnızca gelişime değil; zamandan ve maliyetten de tasarruf etmeyi mümkün kılar.

Logo İş Akış Yönetim Sisteminin Avantajları

İşletmelerin şimdi ve gelecekle ilgili faaliyetlerinde başarı sağlayan Logo iş akış planı, genel özelliklere sahiptir. Bu özellikler, çalışmalarınız sırasında birçok avantajla bir araya gelmesini sağlamaktadır. Öncelikli olarak “İş süreci nedir?” diye sorulduğunda karşınıza çıkan tüm seçeneklerde otomatik olarak personel ataması yapılması mümkündür. Yani gerekli ekip, departman ve personel atamalarının sürekli olarak devam etmesi sağlanır. İş süreçleri içerisinde yetkilerin alınması ve ilgili yetkilerin devredilmesi gibi durumlar ortaya çıkar. İş yönetim süreçlerinde kodlama ihtiyacı olmaksızın sürükle-bırak yöntemi kullanılır. Böylece sürecin tasarlanmasında basit bir adım atılmış olunur.

“İş süreçleri nelerdir?” denildiğinde ayrıntılı yönetim süreçleri baz alınır. Söz konusu ekran içerisinde yapılan işlemlerin zaman aşımı gibi durumların kontrolüyle sağlanır. Anlık olarak yapılmakta olan bilgilendirme sistemi kullanılarak planlama sırasında meydana gelen değişikliklerden de haberdar olmanız mümkündür. İş akış yönetimi çözümlemeleri sayesinde süreçlerin tümü dijital ortama taşınabilir. Böylece iş gücünden olduğu gibi zamandan da tasarruf etme fırsatına sahip olunur. Ayrıca firmaların iş akışında uygun işlerin ataması yapılır. Tüm bu süreçler, standart bir yapıda sunulur.

Logo iş akış yönetim sisteminin avantajlarından aşağıdaki gibi bahsedebiliriz:

 • Firmaların iş süreçlerinde verimliliği artar. Bu sayede hedef kitle için talep edilen seviyeye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşım sağlanması mümkün. 
 • Şirketlerin hizmet kalitesinde önemli bir artış gözlemlenir. Hemen her şeyin hesaplı ve planlanarak devam ettirilmesi, süreçlerin başarılı olmasında önemli bir etkiye sahip. 
 • Çalışmalar sırasında katılımcılarla aranızda aracıya gerek kalmaz. İlgili olan vakalarla ilgili bilgilere direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz. 
 • Süreçle ilgili izlemeler yapılırken söz konusu işlemler otomatik hale gelir. 
 • İşlerin tanımlı kurallara bağlı olması katılımcılara otomatik olarak atama sunar.

İş Akış Yönetimi Çözümleri Nasıl Seçilmelidir?

Farklı sektörlerde çalışmalar devam ettirilirken iş süreçleri yönetimi programı seçmenin de önemi büyük. Doğru seçimlerin yapılması için yetkilendirme operasyonlarının varlığına dikkat etmekte fayda var. Yetkilerin raporlanması gibi çalışmaların dikkatli şekilde yapılması gerekir. İlgili faaliyetlerin web üzerinde olduğu gibi mobil olarak da devam ettirilmesi önemlidir. Bu sayede doğru yazılımları kullandığınızda zaman ve konumla ilgili detaylara takılmanız gerekmez. İş süreçlerinizi daha verimli şekillerde devam ettirip ve takip işlemlerinde olası riskleri ortadan kaldırabilirsiniz. Diğer programlarla entegreli şekilde çalışan iş akış yönetimi sayesinde süreci en verimli hale getirmiş olursunuz.

Tüm faaliyetlerin başarılı şekilde devam ettirilmesi, sonucun başarılı olması konusunda önemli adımlar atılmalıdır. Bundan ötürü süreçlere uygun olan iş akış yönetimini bulmalısınız. Bu noktada genellikle kullanılan bazı modellemeler yapılır. Öncelikle sunulan çözümlerin web tabanlı olması ve var olan diğer sistemle uyumlu olması gerekir. Bu sayede entegrasyon içerisinde verimliliğin artması sağlanır. 

İş akış yönetiminin öne çıkmasında bazı otomasyonlar da kullanılır. Bu sayede doğru analizler ve verilerden yola çıkarak hedeflenen sonuçlar elde edilebilir. Seçimler sırasında işletmenizin ihtiyaçlarınıza uygun olan çözümlerle de buluşabilirsiniz. Çözümleri seçerken esneklikten yararlanmanız, bütün bir entegre çalışmasının yapılmasını da kolaylaştıracaktır.

Detaylı Bilgi İçin

Sizi Arayalım


İş akış yönetimi çözümleri

Logo Flow

İş akış yönetimi ürünü Logo Flow, işletmelerin kağıt üzerinde yürüttükleri iş akış uygulamalarını elektronik ortama...

Detaylı İncele

Diğer çözümlerimiz

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabile...

Detaylı İncele

Logo Netsis 3 Entegre

Logo Netsis 3 Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar t...

Detaylı İncele

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm...

Detaylı İncele