İnsan Kaynakları Yönetimi

Bir işletmenin en değerli varlığı insan kaynağıdır. İK süreçlerinizi Logo ile uçtan uca ve tek noktadan yönetin; çalışanlarınızın potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarın.

Bordrolama ve İK süreçlerinin tek platformda uçtan uca yönetimi

Esnek raporlama

Güncel mevzuata uyumluluk

Zaman ve mekandan bağımsız kesintisiz erişim

İşletmeniz için en doğru İK yazılımı ihtiyacınızı Logo’nun sunduğu insan kaynakları yönetimi çözümleriyle alın!


İnsan kaynağının en verimli şekilde oluşturulması ve yönetilmesi, işletmelerin finansal sonuçlarını da doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla işe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden yan haklara kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bir bütün halinde ele almak, bir işletmenin yapabileceği en önemli yatırımlardan biridir. İK’ya özel çözümler, tüm İK süreçlerini ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. Bu çözümlerin mevzuattaki değişikliklere göre düzenli olarak güncellenmesi de hem yasal uyumluluğu hem de verimli insan kaynakları yönetimini sağlıyor.

Logo, insan kaynakları yönetimi odaklı çözümleriyle işletmelerin tüm İK yönetimi ve işlemlerini tek platformda birleştirerek organizasyon yapısını güçlendiriyor. İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modüler yapıdaki çözümlerden oluşan portföyde, web tabanlı seçenekler de sunuluyor. Logo İnsan Kaynakları yönetimi, insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini de artırıyor.

  • Tüm İK süreçlerinin tek noktadan yönetimi
  • Zaman ve iş gücü tasarrufu
  • Web üzerinden kullanım imkanı
  • Yasal mevzuata uyum
  • Portal üzerinden self-servis kullanım
    Küreselleşmeyle birlikte işletmenin en önemli kaynağının insan olduğunu benimseyen insan kaynakları yönetimi anlayışı gelişerek yaygınlaşıyor. İnsan kaynağının en verimli şekilde yönetilmesinin finansal sonuçlar üzerinde de etkili olması insan kaynakları yönetimini etkin bir platform üzerinden yönetmeyi zorunlu kılıyor. Logo’nun sunduğu bulut ik programını inceleyin.

​Yıllık izin süreleri, tazminat hesaplama, puantaj gibi merak edilen konuları derlediğimiz blog sayfamızdan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İnsan kaynakları yönetimi nedir?


İşletmeler amaçlarına ulaşıp başarıya ulaşmak için fiziksel kaynaklara (hammadde, makine), finansal kaynaklara (sermaye, kâr) ve insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu kaynakların hepsi önemli olmakla birlikte insan kaynağı, rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek kaynak olarak öne çıkıyor. İnsan kaynağı, kurum yönetiminde kilit işlev görüyor.

İnsan kaynağının taşıdığı önem, işletmelerde şu iki işlevi temel örgüt kültürü unsurları arasına yerleştiriyor:

  • Çalışanların ilişkilerini yönetsel bir yapı ile ele alma
  • Kurum kültürüne uygun çalışan politikası geliştirme

İnsan kaynakları yönetimini birçok işletme farklı şekillerde tanımlayabiliyor. Tanımlar farklı olmakla birlikte odak noktasında insan yer alıyor. İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı örgütün etkililiğini ve gücünü arttırmak olup amacı gerçekleştirmeye yönelik ilk adım işe alım süreciyle başlıyor.

Çalışanların bilgi, yetenek ve becerilerini rasyonel biçimde kullanamayan ve çalışanları yan haklardan iş tanımına birçok konuda tatmin edemeyen işletmeler, rekabet ortamını çok gerilerden seyrediyor. Rekabet üstünlüğü kazanan işletmeler ise çalışanları işletme için gerekli kaynak olmalarının ötesinde geliştirilmesi gereken yetenek olarak görüyor.

İK programı yalnızca mevcut iş gücünü albenili hale getirmeye değil, yeni insan kaynağını verimli şekilde oluşturmaya da odaklanıyor. İşe alımdan performans değerlendirmelerine, izin takibinden yan haklara kadar tüm insan kaynakları süreçlerini bütünsel yaklaşımla ele alıyor. İnsan kaynakları yönetim sistemi işletmenin daha verimli sonuç alması ve daha iyi finansal çıktı alması için imkan tanıyor.

İnsan kaynakları yönetimi özellikleri, çalışanların verimliliği ve çalışan tatmini etrafında şekilleniyor. İK planlaması insan kaynaklarının en önemli işlevi olup çalışandan en yüksek verimi sağlamak için ortam hazırlıyor. İK yönetiminin diğer işlevleri ise çalışan bulma ve seçme, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirmesi, ücret yönetimi, iş sağlığı ve iş güvenliği olarak sıralanıyor.

Yeterlilik, kariyer olanakları, fırsat eşitliği, iş güvencesi ve demokratik iş ortamı insan kaynakları yönetiminin ilkeleri olarak sayılıyor. Bu ilkeler doğrultusunda geliştirilen insan kaynakları programları, organizasyon yapısını güçlendiriyor. Tüm süreçleri tek platformda birleştiren çözümler, mevzuattaki değişikliklere göre düzenli olarak güncelleniyor. Bu sayede yasal uyumluluk sağlandığı gibi İK süreçleri en verimli şekilde yönetiliyor.

İnsan kaynakları yönetimi yazılımları IK departmanlarına ne kazandırır?


Logo’nun insan kaynakları yönetimi stratejisi doğrultusunda geliştirdiği insan odaklı çözümler, tüm İK işlemlerini tek platformda birleştiriyor. İhtiyaca göre zenginleştirilebilen modülerden oluşan çözümler, web tabanlı olarak da sunuluyor. İK çözümleri çalışan memnuniyetini ve iş verimliliğini artırıyor. Çözümlerin tüm insan kaynakları süreçlerini bütün halinde ele alarak otomatize etmesi insan kaynağını hızlı yönetmeyi sağlayarak işletmelere zaman kazandırıyor.

İnsan kaynakları yönetimi nasıl yapılıyor?


İnsan kaynakları yönetiminde birçok süreci ele almak ve insan kaynağını yönetirken güncel mevzuatı göz önünde bulundurmak gerekiyor. İK programı, süreçleri otomatize etmesi ve güncellemelerle yasal uyumluluğu sağlamasıyla insan kaynakları yönetiminin gerekliliklerini karşılıyor. Dolayısıyla her sektörden işletme insan kaynağını yönetmek için İK programı kullanıyor.

Detaylı Bilgi İçin

Sizi Arayalım


İnsan kaynakları yönetimi çözümleri

Logo j-HR

Web tabanlı yapısı sayesinde İK süreçlerine her an, her yerden erişmeyi sağlayan yeni nesil İK yönetimi ürünü...

Detaylı İncele

Logo Bulut İK

Logo Bulut İK işletmenizde temel insan kaynakları süreçlerinizi uçtan uca, en verimli şekilde bulutta yönetme kolaylı...

Detaylı İncele

Diğer çözümlerimiz

Logo Netsis Wings Entegre

Logo’nun teknolojik bilgi birikimi ile inovasyon yeteneğini bir araya getirerek geliştirdiği web üzerinden kullanılabile...

Detaylı İncele

Logo Netsis 3 Entegre

Logo Netsis 3 Entegre ile KOBİ'ler üretimden siparişe, muhasebe kayıtlarından banka verilerine kadar t...

Detaylı İncele

Logo Mali Müşavir 3

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir 3, sunduğu tam çözüm...

Detaylı İncele