Post Detail

Haberler

Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

geçici vergi nedir nasıl hesaplanır

Vergiler, belirli şartlara bağlı olarak mükellefler tarafından ödenmesi gereken yükümlülüklerdir. Vergilerin ödeme sıklığı, vergi türüne göre değişiklik gösterir. Bazı vergiler yılda bir kez, bazıları ise aylık olarak ödenir. İşletmeler, bazı durumlarda takvim yılını beklemeksizin kısa sürede vergi ödemelerini tamamlayabilirler. Bu bağlamda, geçici vergi; vergi ödemesini kısa süre içerisinde gerçekleştirmeyi mümkün kılan bir vergi türü olarak tanımlanır.

Geçici Vergi Nedir?

Geçici vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi’nin peşin olarak ödenmesini ifade eder. “Geçici vergi nedir?” diye sorulduğu zaman, yılda bir kez olmak üzere ödenen vergi şeklinde açıklanabilir. Bu vergi, gerçek usulde ticari kazanç elde eden bireyler, vergi mükellefleri ve serbest meslek sahipleri tarafından ödenir. Geçici vergi ödemeleri, kişilerin üç aylık cari dönem kazançlarına dayanarak hesaplanır ve bu miktar üzerinden ödeme yapılır.

Geçici Vergi Oranları

2023 yılı içinde, “Geçici vergi nedir, nasıl hesaplanır?” sorularının yanı sıra geçici vergi oranları da önemle araştırılır. Bu bağlamda, Gelir Vergisi ödeme yükümlülüğü olan bireyler için geçici vergi oranının %15 olduğu bilinir. Aynı şekilde, Kurumlar Vergisi ödeme yükümlülüğü bulunan işletmeler için ise geçici vergi oranının %20 olarak belirlendiği kaydedilmiştir.

Hangi Kazançlar Geçici Verginin Kapsamına Girer?

Gerçek usulde vergiye tabi tutulan kazançlar, geçici vergi sınıfına dahil edilir. Ayrıca, kurumlar vergisi mükellefleri ve serbest meslek erbabı da elde ettikleri kazançlardan dolayı geçici vergi ödemesi yapmakla yükümlüdür. “Gelir geçici vergi nedir?” sorusuyla ilgili olarak, bu vergi türünün üç aylık dönemler halinde vergilendirilen kazançlar olarak tanımlandığını belirtmek mümkündür.

Kimler Geçici Vergi Öder? Kimler Geçici Vergi Mükellefidir?

Geçici vergi mükellefiyeti, kurumsal vergisi ödeyenler, basit usulde vergiye tabi tutulanlar dışındaki ticari kazanç sağlayanlar ve serbest meslek çalışanları için geçerlidir. “Geçici vergi nedir, kimler öder?” sorusuna cevap olarak, bu vergiyi ödemekle yükümlü olan temel grupları belirlemek mümkündür. Ancak, belirli durumlarda geçici vergi ödeme zorunluluğu olmayan kişiler de bulunmaktadır. Bu kişiler arasında basit usulle vergilendirilenler, ücret geliri elde edenler, zirai kazanç sahipleri, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, vergiden muaf tutulan serbest meslek çalışanları yer almaktadır. Aynı şekilde, noter şubesi olmayan bölgelerde geçici noter yardımcılığı görevini üstlenenler ve diğer belirli kazanç ve irat sahipleri de geçici vergi ödemesinden muaf tutulmaktadır.

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

0032 gelir geçici vergi nedir, nasıl hesaplanır?” soruları, genellikle geçici vergi hesaplamalarının detaylarına yöneliktir. Geçici vergi hesaplamalarında, vergi cari dönemin üç aylık kazancı üzerinden %15 oranıyla çarpılarak belirlenir. Kurumlar vergisi mükellefleri için ise cari dönemin toplamda üç aylık kazancı %20 oranıyla çarpılarak geçici vergi hesaplaması yapılır. Hesaplanan bu vergi miktarı, mükellefe mali müşavir tarafından bildirilir. Yani, vergi hesaplamaları mükellefin sorumluluğu dışında, genellikle mali müşavirler tarafından gerçekleştirilir. Hesaplanan vergi tutarı, bir önceki dönemde ödenen vergi miktarından düşülerek, örneğin ocak, şubat ve mart aylarını içeren geçici vergi hesaplamasında diğer üçer ayların vergi tutarları düşülerek üç ayrı döneme ait geçici vergi miktarları belirlenir.

Geçici Vergi Kimler Tarafından Hesaplanır?

Vergi hesaplaması mükellef tarafından uygulanır. Mükellefin beyanı ile Gelir İdaresi Başkanlığının duyurduğu anlaşmalı olunan bankalara ödemesi yapılır. 

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?

Geçici verginin ödemesiyle ilgili detayları barındıran, mükellefin kazancını geçici vergi için beyan etmesini sağlayan belgeye, geçici vergi beyannamesi denir. Bu belge üç ay sonunda hazırlanır. 

Geçici Vergi Beyannamesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Pek çok kişi “Geçici vergi beyannamesi nedir?” şeklinde soru sorarken, gerekli olan belgeler de araştırılır. Geçici vergi beyannamesi alabilmek için herhangi bir belge temin etmek gerekmemektedir. Mükellefler, bu beyannemeyi edinmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Web sitesi üzerinde bulunan ‘formlar ve bildirimler’ bölümünden geçici gelir vergisi beyannamesine erişim sağlayabilirler.

Geçici Vergi Beyannamesi Düzenlenirken Hangi İstisna ve İndirimler Dikkate Alınır?

Vergi mükellefleri; geçici vergide, gelir veyahut kurumlar vergisi beyannamesi içerisinde bulunan indirimlerden yararlanabilir. İndirimlerin tamamından yararlanabilecekleri gibi geçici vergi beyannamesi hesaplanırken de kullanılması mümkün. 

Geçici Vergi Beyannamesi Nasıl Verilir?

Geçici vergi mükellefi olan bireyler, her üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın on yedinci gününe kadar geçici vergi beyannamesini temin edebilirler. Bu işlem için ilgili mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine bizzat başvurmalıdır.

Geçici Vergi Dönemleri, Beyan ve Ödeme Zamanları Nelerdir?

Geçici vergi ödemesi nedir?” sorusuna cevap olarak ise üç aylık dönemlere özgü olarak düzenlenen geçici gelir vergisi ödemeleri, yılda toplamda dört kez gerçekleştirilir. Geçici vergi ödemesi, bir yıl içinde kazançlara bağlı olarak dört kez yapılan vergi ödemesini ifade eder. Bu ödemeler için mükellefler, geçici vergi beyannamesini kullanır ve ödemelerini üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın on yedinci günü akşamına kadar yapmakla yükümlüdürler.

Geçici Vergi Eksik Beyan Edilirse Ne Yapılır?

Geçici vergide eksik beyanın olması halinde, eksik kısım %10’u aşarsa, geçici vergide aşılan kısma gecikme faizi uygulanır. Ödemeler yüzdelik oranın üzerinde kalan kısma faizi olarak yapılır.

Geçici Vergi Nereye Ödenir?

Ödemeler, vergi dairesi veznelerinden yapılabilir. Aynı zamanda PTT vezneleri de kullanılır. İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyenler için Gelir İdaresi Başkanlığınca kurulan İnternet vergi dairesinden de ödeme yapılabilir. İnternette anlaşmalı olunan banka şubeleri, mobil bankacılık hizmetleri de kullanılabilir. 

Geçici Verginin Ödenmemesi Durumunda Gecikme Zammı Hesaplanır Mı?

Geçici vergi yeniden değerlendirme oranı %34,80 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, üç aylık dönemlere ödenmemiş olan geçici vergi için, beyanname içerisinde yer alan kurumlar ve gelir vergisi üzerinden gecikme zammı uygulanmaktadır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?