Post Detail

Bulut Depolama

Tevkifatlı Fatura Nedir? Ne İşe Yarar?

Tevkifatlı Fatura Nedir_ Ne İşe Yarar

Tevkifatlı fatura, ticari işlemlerde vergi kesintisi yapılarak düzenlenen bir fatura türüdür. Bu fatura, özellikle vergi mükelleflerinin belirli işlemlerinde vergi dengesini sağlamak amacıyla kullanılır. İşte bu yazıda, tevkifatlı fatura kavramını daha yakından inceleyeceğiz. Ne olduğunu, nasıl kesildiğini ve kimlere kesildiğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı fatura, vergi kanunlarına göre belirli işlemlerde belirli oranlarda vergi kesintisi yapılmasını gerektiren durumlarda düzenlenen bir fatura türüdür. Bu faturada, vergi kesintisi yapan tarafça önceden kesilen vergi miktarı belirtilir. Tevkifatlı fatura, ticari işlemlerde sıklıkla karşılaşılan bir uygulamadır ve vergi mükellefleri arasındaki işlemlerde vergi dengesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Tevkifatlı Faturanın Özellikleri

Vergi Kesintisi Yapılması: Tevkifatlı fatura düzenlenirken, belirli bir işlem veya hizmet karşılığında vergi kesintisi yapılır. Bu kesinti, ilgili vergi kanunlarında belirtilen oranlara göre gerçekleştirilir.

 • Belirli İşlemlerde Geçerlilik: Tevkifatlı fatura, belirli işlemlerde geçerlidir. Özellikle belirli hizmetlerde veya belirli tutarların üzerindeki işlemlerde kullanılır. Hangi işlemlerde tevkifatlı fatura düzenleneceği, vergi kanunlarında belirtilen kriterlere göre belirlenir.
 • Vergi Dengesini Sağlama Amaçlı Kullanım: Vergi mükellefleri arasındaki işlemlerde vergi dengelemesi sağlamak amacıyla kullanılır. Bu şekilde vergi tahsilatı hızlandırılır ve vergi denetimi kolaylaştırılır.

Tevkifatlı fatura düzenlenirken, vergi kesintisi oranı ilgili vergi kanunlarına göre belirlenir ve fatura bu orana göre hazırlanır. Vergi kesintisi tutarı, faturanın toplamından düşülerek net ödeme miktarı belirlenir. Tevkifatlı fatura işlemi, vergi kesintisi yapan ve ödeyen taraflar arasında gerçekleştirilir ve muhasebe kayıtlarına işlenir. Bu sayede vergi kesintisi yapılan tutarlar, ilgili hesaplarda izlenir ve vergi beyannameleri hazırlanırken dikkate alınır.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir?

Tevkifatlı fatura kesme süreci, vergi kesintisi yaparak düzenlenen bir fatura türü olduğundan, belirli adımların dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Tevkifatlı fatura kesme sürecinin detayları aşağıdaki gibidir:

Vergi Kesintisi Oranının Belirlenmesi:

 • Tevkifatlı fatura düzenlemeden önce, ilgili vergi kanunlarına göre vergi kesintisi oranı belirlenmelidir.
 • Vergi kesintisi oranı, işlem veya hizmetin niteliğine göre değişebilir. Örneğin, bazı hizmetler için farklı vergi kesintisi oranları geçerli olabilir.

Fatura Düzenleme:

 • Vergi kesintisi oranı belirlendikten sonra, fatura düzenleme sürecine geçilir.
 • Faturada vergi kesintisi yapılacak tutar, işlem veya hizmet bedelinden düşülerek net ödeme miktarı belirlenir.
 • Faturada vergi kesintisi yapılan tutar, ayrı bir kısımda belirtilir ve vergi kesintisi yapıldığına dair açık bir şekilde ifade edilir.

Muhasebe Kaydı:

 • Tevkifatlı fatura düzenlendikten sonra, ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması gerekir.
 • Vergi kesintisi yapılan tutar, ilgili muhasebe hesaplarına işlenir ve ayrı bir hesapta tutulur.
 • Vergi kesintisi yapılan tutarlar, vergi beyannamelerinin hazırlanması ve vergilendirme süreçlerinde dikkate alınır.

Fatura kesme sürecinde, vergi kesintisi yapılacak oranın doğru belirlenmesi ve fatura düzenleme sürecinin titizlikle yürütülmesi önemlidir. Ayrıca, muhasebe kayıtlarının düzenli ve doğru bir şekilde tutulması da vergi beyannamelerinin doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Bu adımların doğru ve eksiksiz bir şekilde takip edilmesi, vergi mükellefleri arasındaki işlemlerde vergi dengelemesinin sağlanmasına ve vergi kesintisi işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Tevkifatlı Fatura Kimlere Kesilir?

Bu fatura, belirli durumlarda belirli kişi veya kurumlara kesilir ve vergi kesintisi yapılmasını gerektiren işlemlerde kullanılır. Tevkifatlı fatura kesilmesi gereken durumların detayları aşağıdaki gibidir:

Kurumlar Arası İşlemlerde:

 • Bir kurum, başka bir kurumdan mal veya hizmet satın aldığında veya hizmet aldığında, tevkifatlı fatura düzenlemesi gerekebilir.
 • Örneğin, bir şirket, diğer bir şirketten belli bir hizmeti satın alırken veya bir mal alım-satım işlemi gerçekleştirirken tevkifatlı fatura düzenlemesi gerekebilir.

Belirli Hizmetlerde:

 • Belirli hizmetlerde, özellikle taşımacılık, inşaat, danışmanlık gibi sektörlerde, tevkifatlı fatura düzenlemesi gerekebilir.
 • Örneğin, bir inşaat firması, başka bir inşaat firmasından hizmet aldığında veya bir taşıma firması, başka bir taşıma firmasından hizmet aldığında, tevkifatlı fatura düzenlemesi gerekebilir.

Belirli Tutarların Üzerindeki İşlemlerde:

 • Belirli bir tutarı aşan mal veya hizmet alımlarında tevkifatlı fatura düzenlemesi gerekebilir.
 • Vergi kanunlarında belirtilen limitlerin üzerindeki işlemlerde vergi kesintisi yapılması zorunlu olabilir.

Belirli Meslek Gruplarındaki Kişilere:

 • Vergi kanunlarında belirtilen bazı meslek gruplarına mensup kişiler, yaptıkları hizmetler karşılığında tevkifatlı fatura düzenlemesi gerekebilir.
 • Örneğin, avukatlar, mali müşavirler gibi belirli meslek gruplarına mensup kişiler, verdikleri hizmetler karşılığında tevkifatlı fatura düzenlemesi gerekebilir.

Vergi mükellefleri arasındaki işlemlerde vergi dengesini sağlamak ve vergi tahsilatını düzenlemek amacıyla kullanılır. Bu nedenle, belirli işlemlerde belirli oranlarda vergi kesintisi yapılmasını gerektiren durumlarda tevkifatlı fatura düzenlenmesi önemlidir. Bu işlemlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve gerektiği şekilde uygulanması, vergi hukuku açısından önemlidir ve vergi kaçakçılığını önlemeye yardımcı olur.

Tevkifatlı Faturanın Avantajları Nelerdir?

Tevkifatlı fatura, vergi kesintisi yapılarak düzenlenen bir fatura türü olması nedeniyle hem vergi mükellefleri hem de vergi idaresi açısından çeşitli avantajlar sağlar. Tevkifatlı faturanın avantajları:

 • Vergi Tahsilatını Hızlandırır: Tevkifatlı fatura, vergi kesintisi yaparak düzenlendiği için vergi tahsilatını hızlandırır. Vergi, işlem yapıldığı anda kesilir ve ilgili faturanın ödenmesiyle birlikte vergi mükellefiyeti yerine getirilmiş olur.
 • Vergi Denetimini Kolaylaştırır: Tevkifatlı fatura düzenlemesi, vergi denetimini kolaylaştırır. Vergi kesintisi oranları ve tutarları net olarak belirtilir, bu da vergi denetimi sürecinde şeffaflık sağlar.
 • Vergi Kaçakçılığını Önler: Tevkifatlı fatura düzenlemesi, vergi kaçakçılığını önler. Vergi kesintisi işlemi, vergi tahsilatını yapılan işlemlerin daha doğru bir şekilde izlenmesini ve vergi kaçakçılığının engellenmesini sağlar.
 • Muhasebe Kayıtlarını Düzenler: Tevkifatlı fatura, muhasebe kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar. Vergi kesintisi yapılan tutarlar ayrı bir hesapta izlenir ve muhasebe kayıtlarına doğru bir şekilde işlenir.
 • Vergi Dengelemesini Sağlar:Vergi kesintisi yaparak düzenlenen tevkifatlı fatura, vergi dengesini sağlar. Vergi mükellefleri arasındaki işlemlerde vergi kesintisi yapılması, vergi dengesinin adil bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.
 • Vergi Planlamasını Kolaylaştırır: Tevkifatlı fatura, vergi planlamasını kolaylaştırır. Vergi kesintisi oranları ve tutarları önceden belirlendiği için vergi planlaması daha öngörülebilir hale gelir.

Tevkifatlı fatura düzenlemesi, vergi mükellefleri ve vergi idaresi açısından çeşitli avantajlar sağlar. Vergi tahsilatını hızlandırır, vergi denetimini kolaylaştırır, vergi kaçakçılığını önler ve vergi dengesini sağlar. Bu nedenle, vergi mükellefleri tarafından sıklıkla tercih edilen bir uygulamadır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?